Sistem Destek Yetkilisi

  • Tercihen MYO Elektrik, Elektronik, Bilgisayar b?lümü mezunu

  • Microsoft ??letim Sistemleri, yaz?l?m, donan?m bilgisine sahip,

  • Mü?teri ili?kileri konusunda ba?ar?l?,

  • Askerlik yükümlülü?ü bulunmayan veya en az 3 y?l tecilli (erkek adaylar i?in),

  • Microsoft ofis uygulamalar?na hakim,

  • Network cihazlar? (Cisco, Huawei vb.) konusunda bilgi sahibi,

  • Tercihen Atm konusunda bilgili,

  • Mü?teri lokasyonlar?nda ve uzaktan, yaz?l?m-donan?m deste?i verebilecek,

  • B s?n?f? sürücü ehliyeti bulunan ve aktif ara? kullanabilen


 
Büyüyen Sistem Destek Ekibimiz i?in, Hizmet verdi?imiz firmalar taraf?ndan a??lan servis kay?tlar?n?n sla süreleri dahilinde donan?m ve yaz?l?m deste?ini sa?layabilecek ekip arkada?? aramaktay?z.
 

Ba?vurular?n ik@denizciler.biz mail adresine yap?lmas? gerekmektedir.Son Güncellenme Tarihi: 22.7.2024